zondag 31 oktober 2010

I Can See A Liar - Oasis

Het Forer-effect, ook Barnum-effect genoemd, is afkomstig uit de psychologie en betreft de neiging van mensen om vage en algemeen geldende uitspraken over de eigen persoon te accepteren als rake, typerende omschrijving, zonder zich te realiseren dat diezelfde omschrijving voor bijna iedereen opgaat. Sceptici van de astrologie schrijven de populariteit van horoscopen toe aan dit effect.
Het begrip dankt zijn naam aan de Amerikaanse psycholoog Bertram Forer, die in 1948 een persoonlijkheidstest uitvoerde bij zijn studenten en hen daarna een persoonlijkheidsanalyse verstrekte die zogenaamd op die persoonlijkheidstest gebaseerd was. Hij verzocht de studenten vervolgens, het waarheidsgehalte van de persoonlijkheidsanalyse een cijfer te geven tussen 0 (= klopt helemaal niet) en 5 (= klopt zeer goed). Het resultaat was, dat de persoonlijkheidsanalyse gemiddeld 4,26 punten kreeg.
Groot was de verrassing, toen de studenten verteld werd dat zij allemaal exact dezelfde persoonlijkheidsanalyse gekregen hadden. Forer had die samengesteld uit horoscopen uit een krantenkiosk.
Sindsdien is het experiment - met dezelfde tekst - vele keren herhaald. De gemiddeld aan de 'uitslag' gegeven waardering bedraagt circa 4,2 van 5.
De door Forer aan zijn studenten voorgelegde tekst luidde als volgt:
U wilt graag dat anderen u aardig vinden en bewonderen, maar voor uzelf bent u kritisch. Hoewel uw persoonlijkheid enkele zwakheden vertoont, kunt u die doorgaans goed compenseren. U hebt een aanzienlijk ongebruikt talent, dat u nog niet tot uw voordeel hebt ingezet. Hoewel u discipline en beheersing uitstraalt, maakt u zich regelmatig zorgen en voelt u zich onzeker. Soms twijfelt u er ernstig aan of u de juiste beslissing hebt genomen of het juiste heeft gedaan. U verkiest een bepaalde hoeveelheid afwisseling, en wordt ontevreden wanneer u gehinderd wordt door restricties en beperkingen. U bent er ook trots op een onafhankelijk denker te zijn en u aanvaardt geen beweringen van derden zonder bevredigend bewijs. U hebt ontdekt dat het niet verstandig is uzelf tegenover anderen al te zeer bloot te geven. Soms bent u extravert, vriendelijk en gezellig in de omgang, terwijl u op andere momenten introvert, behoedzaam en gereserveerd bent. Sommige van uw ambities zijn tamelijk onrealistisch.

bron: wikipedia.nl

Ik moest zo lachen toen ik dit zag. Ja, ik lees altijd mijn horoscoop, en ik let alleen op de positieve dingen. Hahahaha.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten